Category Archives: Örnek Çalışmalar

Bir Yakıt Pompasının Akışkan Yapı Etkileşim (FSI) Analizi

   FSI analizlere akışkanın yapı üzerinde şekil değişimine neden olduğu durumlarda ihtiyaç duyulur. Bu şekil değişimi aynı zamanda akış için sınır koşullarının da değişimine sebep olmaktadır. Bu yüzden bu analizler hem akışkan ve yapı için beraberce çözülmeli ve sınır koşulları bu sorun göz önüne alınarak oluşturulmalıdır.    RMC Mühendislik, akışkanlarınn yapılarla berabaer çözülmesi gereken ve

Read More

Motor Takozu (Hydromount) FSI Analizi

   Bu çalışmada otomobil endüstrisi için ADINA yazılımı kullanılarak Hydromount FSI analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın amacı, yukarıda görülen motor takozunun birbirinden farklı operasyonel frekanslardaki katılığının elde edilmesidir. Motor takozunun kauçuk parçası yüksek deplasmanlara alışkın, metal ve plakalar ile temas halindedir. Akışkan modeli viskoz sıkıştırılamaz akış olup ALE (Arbitrary Lagrangian-Eulerian) formulasyonu ile tanımlanmıştır.        

Read More

Biyomimetik Uçan Araçlar için Çırpan Kanat Aerodinamiği

   Doğadan esinlenerek (ör: Uçan böcekler veya kuşlar), normalin dışında bir uçuş kabiliyeti kazanmak için mikro hava araçları olarak adlandırılan küçük hava araçlarının tasarlanması günümüzde bilim adamlarının ilgi duyduğu konulardan birisidir.[1] Bu tarz araçları geliştirmedeki en önemli basamak kuşların ve böceklerin kanat çırpma aerodinamiklerini anlamaktır. Bu makalede, biz H.T. Oh ve H.C. Choi yönetiminde bir

Read More

Kapı Contası (Gasket) FSI Simulasyonu

       ADINA FSI kompleks Yapı-Akışkan etkileşim analizleri için sıkça kullanılan bir yazılımdır. Otomobil kapı contasının tasarımı ve analizi otomobil endüstrisinde önce çıkan bir problemdir. ADINA FSI güçlü nonlinear ve akışkan çözücüsü ile size tek bir yazılımla çözüm sunmaktadır. Kapı contası yukarıdaki resimde gösterildiği gibi hava boşluğu olacak şekilde biçimlendirilmiş kauçuktan meydana gelmektedir. Problemin

Read More

Amortisörlerin ADINA FSI ile Analizi

ADINA FSI nedir? ADINA yazılımı yapıların, akışkanların ve yapısal etkileşimli akışkan akışlarının kapsamlı sonlu elemanlar analizleri için tek bir platform sunmaktadır. ADINA yazılımı ile lineer statik ve dinamik  yapısal analizleri, lineer olmayan yapısal analizleri ve akışka n analizlerini tek bir arayüz içinde yapabilirsiniz. Dahası ADINA yazılımı tam bağlaşımlı akışkan yapı etkileşimi (FSI) analizleri  için öncülük eden bir yazılımdır.

Read More

Akışkan-Yapı Etkileşimi (FSI) Analizlerinin Aerodinamik Uygulamaları

   Bir kanat profili etrafındaki akışkan analizi sırasında genellikle kanat profilinin rijit olduğu kabul edilir. Buna göre analiz boyunca şeklinin ve konumunun değişmediği varsayılır. Fakat akışkan yapı bağlaşımı analizlerinde yapıda ortaya çıkan deformasyonlar aerodinamik basınç dağılımı hesaplanırken göz önünde bulundurulur.    Aşağıdaki örnekte NACA0012 kanat profilinin; tam bağlaşık, 2 boyutlu akışkan yapı etkileşimi analizine yer

Read More

Akışkan Yapı Etkileşiminde Fiziksel Kararsızlıklar

   Akışkan yapı etkileşimi gerektiren bazı problemlerin fiziksel kararsızlık gösterdiği bilinen bir gerçektir. Bu yüzden, bu tür kararsızlık durumlarını sadece sayısal teknikler kullanarak doğru bir şekilde çözebilen sistemlerin davranışını çalışmak önemlidir. Daha da önemlisi, problemin çözümü için kullanılan sayısal tekniklerin esas problemin fiziğini daha da karmaşık hale getirecek kararsızlıklar içermemesidir.    Bu kısa özette iki

Read More

CFD Analizleri – Otomotiv

   Araç Aerodinamiği CFD Analizi    Bir aracın aerodinamik performansını karakterize etmek için CL(taşıma katsayısı)ve CD(sürükleme katsayısı) kullanılır. Bu katsayılar genellikle rüzgar tüneli testleri sayesinde belirlenebilir. Yine de, SC/Tetra’nın aerodinamik performans hesaplamada deneysel verilere göre minimum hata ile sonuç verdiği kanıtlanmıştır. SC/Tetra yüksek akort gerektiren hassas gövde altı (underbody) detaylarının ve borularının modellenmesini minimum bellek

Read More

CFD Analizleri – İnşaat

   Oda Havalandırması    STREAM, bir evin odası, ofis ve ya herhangi bir geniş iç alanın havalandırma performansını değerlenmek için kullanılabilir.  Bu akışkan analizi sırasında hava hızının ve sıcaklığının tasarım uzayında nasıl dağıldığını tespit etmek mümkündür. Bu da belirlenen herhangi özel bir alanda kesin nümerik değerleri bulmak anlamına geliyor. Bu analiz şekli geleneksel termal yük

Read More

Otomotivde Sıcak Metal Şekillendirme Simülasyonu

   Özet:    Pres içi sertleştirme olarak da bilinen sıcak metal şekillendirme işlemi endüstride giderek yaygınlaşmaktadır. Çok yüksek dayanıma sahip olan parçaların aynı zamanda düşük ağırlığa sahip olması otomotiv ve havacılık endüstrisinin ilgisini çekmektedir. Fakat, bu üretim işlemi alışılagelmiş şekillendirme yöntemlerine göre çok daha karmaşık olup, hassas simülasyonlara ihtiyaç duymaktadır. İşlemin karmaşıklığından gelen sıcak şekillendirme,

Read More