ÇEVRESEL TESTLER

   Çevresel Test Nedir?

   Çevresel test doğal çevre koşullarında karşımıza çıkabilecek her türlü zorlu şartların malzeme veya ürün üzerindeki etkilerini gözlemlemek için yapılan laboratuvar testleridir.
Çevresel testler kullanılan ürün veya malzemelerin ömür devirleri boyunca(kullanım, taşıma, saklama koşullarında) karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmektedir.
Ürettiğiniz ürünlerin veya malzemelerin dayanıklılığı, doğruluğu, kararlılığı, çalışma koşulları gibi kritik özellikleri ürünlerinizin ve dolayısı ile markanızın kalitesini belirleyen önemli etkenlerdendir.
Çevresel testler kullanıcıların karşılaşabilecekleri hataları önleyerek garanti süresi, giderler vb. konularda para ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

     Çevresel Test Türleri

 1. Klimatik Çevresel Testler

 2. Mekaniksel Çevresel Testler

 3. Birleşik Çevresel Testler

   MIL-STD-810G Standartlarına göre malzemelerin/ürünlerin kullanım ömrü boyunca maruz kalabileceği çevresel etkenler.

     MIL-STD-810F ye göre test metotları

 • DÜŞÜK BASINÇ (İRTİFA)

 • YÜKSEK SICAKLIK

 • DÜŞÜK SICAKLIK

 • TERMAL ŞOK

 • SIVI TEMASI

 • SOLAR RADYASYON (GÜNEŞ IŞIĞI)

 • YAĞMUR

 • NEM

 • MANTARLANMA

 • TUZ SİSİ

 • KUM VE TOZ

 • PATLAYICI ATMOSFER

 • DALDIRMA

 • İVMELENME

 • TİTREŞİM

 • AKUSTİK GÜRÜLTÜ

 • ŞOK

 • PİROŞOK

   DÜŞÜK BASINÇ (İRTİFA)

   Bu test, test edilen numunenin doğal çevre koşullarından düşük basınca karşı dayanıklılığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır. Gerçek kullanım koşullarında karşılaşılabilecek basınç koşulları uygulanır.

   Ürünler: http://www.rmc.com.tr/yukseklik-irtifa-test-kabinleri/

   YÜKSEK SICAKLIK

   Yüksek sıcaklık malzemede geçici veya kalıcı deformasyona neden olabilir. Sıcaklığın sebep olduğu fiziki deformasyon malzemenin performansına olumsuz etki edebilir veya malzemeyi kullanılamaz hale getirebilir ayrıca malzeme seçimi konusunda yüksek sıcaklık testi bize yardımcı olur. Genellikle nem yüksek sıcaklıkta bozucu etken değildir fakat nemin aşırı düşük olması olumsuz etkendir. Tabloda normal koşullardaki sıcaklık-nem ilişkisi ile sınır kabul edilen sıcaklık-nem ilişkisini görmekteyiz.

   Ürünler: http://www.rmc.com.tr/klimatik-kabinler/

   

   DÜŞÜK SICAKLIK

   Düşük sıcaklığın hemen hemen tüm malzemeler üzerinde olumsuz etkileri vardır. Fiziki bozunum malzemenin çalışmamasına veya performansının azalmasına neden olabilir.

   Ürünler: http://www.rmc.com.tr/klimatik-kabinler/

 

   TERMAL ŞOK

   Termal şok etkisi genellikle malzemenin dış kısmına yakın yerlerde görülür. Yüzeyden uzakta olan malzemelerde ısınma ve soğuma daha yavaş gerçekleşir. Ani sıcaklık değişimleri malzemeye zarar verebilir.

   Ürünler: http://www.rmc.com.tr/termal-sok-kabinleri/

   

   SIVI TEMASI

   Malzeme kullanım ömrü boyunca bilerek veya kazara sıvı temasında bulunabilir. Buna bağlı olarak temasta bulunduğu sıvı malzemeyi kirletebilir, deforme edebilir veya çalışmaz hale getirebilir. Çeşitli türden sıvılarla sıvı teması testi yapılır.

 

   SOLAR RADYASYON (GÜNEŞ IŞIĞI)

   Malzemenin dış ortamda uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında bir takım deformasyonlar oluşabilir. Bu deformasyonlar malzemenin bozunumuna veya performansının azalmasına neden olabilir.

   Solar radyasyonu ortam etkileri

 • Isıtma etkisi

 • Aktinik etki

 

   YAĞMUR

   Yağmur testi normal zamanda sıvıyla teması olmayan fakat depolama, taşıma, operasyon sırasında sıvıyla teması olan malzemeler için yapılır. Malzeme normal ömründe sıvıyla temas etmesi gerekiyorsa ve daldırma testini geçtiyse tekrar yağmur testine gerek kalmaz.

   Ürünler:  http://www.cmenvirosystems.com/rain-test-chamber/

 

   NEM

   Bölgesel etkenler veya bölge ikliminden dolayı ortamda nem oluşabilir ve bu nem malzemenin normal işleyişini etkileyebilir. Gerek kullanım sırasında gerek ise depolama/nakliye sırasında maruz kaldığı nemden ötürü malzeme zarar görebilir. Tabloda günlük periyotta yüksek nem-sıcaklık değerleri gösterilmiştir.

   Ürünler: http://www.rmc.com.tr/klimatik-kabinler/

 

   MANTARLANMA

   Mantar oluşumu malzemenin fiziksel özelliklerini değiştirerek işleyişini veya malzeme kullanımını bozar.

 

   TUZ SİSİ

   Tuz dünyada en yaygın bulunan kimyasal bileşimdir. Okyanusta, atmosferde, yeryüzünde, göllerde ve nehirlerde bulunur. Tuza maruz kalmaktan kaçınmak imkansızdır. Genellikle kıyı bölgelerindeki en kötü etkilerini gösterirler.

   Aşındırıcı atmosferde 3 ayrı etken bulunur: Korozyon, elektriksel ve fiziksel efektler.

   Ürünler: http://www.rmc.com.tr/korozyon-test-kabinleri/

 

   KUM VE TOZ

   Genellikle sıcak-kurak bölgelerde olsa da, mevsimsel olarak diğer bölgelerde de görülebilir. Kum ve toz malzeme üzerinde önemli bir etkendir. Makineleşmekle birlikte daha az önemli hale gelmiştir.

   Ürünler: http://www.cmenvirosystems.com/sand-dust-test-chamber-mil-810f-mil-810g/

 

 

   PATLAYICI ATMOSFER

   Basit elektronik cihazlardan kaynaklanan düşük elektrik arkları veya elektrik boşalmaları yakıt buharı ve hava karışımı gibi patlayıcı maddeleri tutuşturabilir. Kapalı ortamlarda bulunan yakıt buharı gibi maddeler anahtar arklarından, kısa devrelerden, elektrostatik boşalmalardan vs. kolay alevlenebilir.

 

   DALDIRMA

   Sıvıya daldırılan malzemeler bir takım sorunlarla karşılaşabilirler. Gerek yapısal olarak sızdırmazlık gerek deformasyon açısından daldırma testi önemli etkendir.

 

   İVMELENME

   Materyallerde ani ivmelenme, yapıda veya barındırdığı donanımda sorunlara yol açabilir. İvmelenme testi ile malzemenin çalışma koşullarına uyumluluğu test edilir.

 

   AKUSTİK GÜRÜLTÜ

   Akustik gürültü ortamı büyük ölçüde mekanik ya da elektronik cihazlar tarafından üretilen havadaki basınç dalgalarının neden olduğu gürültüdür. Genel olarak bu basınç dalgalanmaları tamamen rastgele oluşur ve 87000pa-5000pa aralığında ve 10Hz-10000Hz arasında uzanan geniş bir frekans aralığında oluşur. Oluşan bu gürültü malzemelerde titreşime/bozunuma neden olur.

 

   ŞOK

   Mekaniksel şoklar tüm fiziksel işlev bütünlüğünün üzerinde olumsuz etken olmak bakımından potansiyeldir. Genel olarak zarar seviyesi büyüklüğüne ve şok seviyesine bağlıdır. Şok sırasında şok frekansı malzemenin doğal frekansıyla eşleşirse malzeme üzerinde büyük ölçüde zarar verir.

   Ürünler: http://www.rmc.com.tr/sok-test-sistemleri/ 

 

   PİROŞOK

   Piroşok tüm elektronik malzemeler üzerinde olumsuz etken oluşturabilecek potansiyele sahiptir. Piroşok kaynağından uzaklaştıkça bu durum azalır. Yakınlaştıkça artar. Piroşok malzeme üzerinde stres dalgaları oluşturarak malzemeyi yorar ve hasara yol açar.

   Ürünler: http://www.kdi.tw/s/en/2/product/PyroShock-256833.html