Data Center (Bilgi İşlem Merkezi) için CFD çözümleri

   scSTREAM koridorların sıcaklık kontrolünü ve zemindeki hava akışı kontolünü simüle eder ve elektrik kesintisi ve diğer türlü kapanmalar sonrasında sistem tekrar çalışmaya başladığında sıcaklık değişiminin CFD analizi yapar.

   Bilgi işlem merkezlerinin ve server odalarının termal yönetimi sağlıklı bir işleyişi için önemlidir. Bilgi işlem merkezi tasarımcıları tasarım ve kurulum aşamasında sıcaklık dağılımını ve ısıl yönetim durumunu birçok farklı senaryo için inceler.

   

   Bilgi İşlem Merkezi (Data Center) Zemininde Hava Akışı Analizi

   Akışın durgunluğu ve soğutma koridorlarına giden eşit olmayan akış hacimlerini önlemek için oda zeminindeki hava akımı incelenir ve tasarlanır.

   Sistemin Yeniden Çalıştırılması Durumunun İncelenmesi

   scSTREAM bilgi işlem merkezlerindeki (data center) sıcaklık değişimlerini klima ekipmanlarının yeniden güç verme sürecini göz önünde bulundurarak tahmin edebilir.

   Klima ekipmanlarının performansına bilgisayar ünitelerinin ısınma hızına göre karar verilir. Server odası içindeki 3D hava akışı dağılımlarını incelemek serverlara verimli hava beslemek için gereklidir. ScStream kullanılarak yapılan 3D CFD analizleri kullanıcıların etkili ve kolay çalışma yürütmelerini sağlar. ScStream yeniden güç verme işlemi sırasında yapılan analizlerde olduğu gibi zaman içerisindeki sıcaklık değişimlerini tahmin edebilir.