Pass by Noise Testi

   Günümüzde trafiğe çıkan araçlardan yayılan gürültünün belirli bir seviyenin altında olması Avrupa Birliğince ve diğer birçok organizasyon ve kuruluşlar tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Bu gereksinimi sağlayamayan araçlar homologasyon alamamakta ve trafiğe çıkamamaktadır.

   Pass-by-Noise testi araçlardan yayılan gürültü seviyesini ölçmek için yapılan bir testtir ve bu testin nasıl yapılacağı ISO 362:1998 veya SAE J 1470 standartlarında detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bir çeşit ivmelenme testi olan bu testin nasıl yapılacağının genel hatları şöyledir:

 

  • Yol eksen çizgisinin her iki tarafına da 7.5 m uzaklıkta GPS senkronize edilmiş iki adet Tip 1 mikrofon yerleştirilir.

  • Mikrofonlarının yerden yükseklikleri 1.2 m olmalıdır.

  • Test aracı, test alanına önceden belirlenmiş viteste (Genellikle 2. Ve 3. Viteste) sabit hızla yaklaşır.

  • Sürücü 20 metrelik test alanın önüne geldiğinde gaz pedalına sonuna kadar basar ve aracın devir aralığını araç test alanını terk edene kadar tarar.

  • Bu test sırasında gürültü seviyesi A-ağırlıklandırması ile ölçülür

  • En az dört tekrar yapılması tavsiye edilir.

  • Bu dört tekrarın ortalaması alınarak aracın gürültü seviyesi tespit edilir.

 

 

   DEWESoft yazılımının arayüzü Pass by Noise testi için size kolaylık sağlar.  Ölçümünüz boyunca bütün matematiksel hesaplamaları arka planda hızlı ve hatasız bir şekilde yapar. DEWESoft yazılımı ayrıca Pass by Noise testi koşulurken senkronize bir şekilde CAN, GPS ve Video verisi toplamınızı sağlar. Pass by Noise testi yapılırken DEWESoft yazılımının ekran görüntüsüne ait resim aşağıdaki gibidir. Pass by Noise testi koşulduktan sonra, topladığınız verilerini FFT, histogram ve order analizini aynı ekran üzerinde yapabilirsiniz.