Test & Ölçüm

RMC Mühendislik olarak yetkin mühendis kadrosuyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların araştırma ve ürün geliştirme çalışmaları kapsamında gereksinim duyabileceği test ve ölçüm hizmetlerini verebilmekteyiz.

 

                                 Strain Gage Uygulama

2012 yılında BSSM (British Society for Strain Measurement) üyesi olan firmamız, BSSM tarafından verilen strain gage eğitimi ve sertifikasına sahiptir. Ölçümlerin hassas bir şekilde yapılması için strain gage uygulaması eğitimli kişiler tarafından yapılmalıdır. Uygulama konusunda deneyimli mühendislik hizmeti ve eğitimleri vermekteyiz. 

 

 

                             Strain Gage Uygulama Kiti

 Stain Gage uygulama kitleri tarafımızdan hazırlanmakta olup ürünler yurtiçinden ve Japonyadan temin edilmektedir.

 
 

 

            Strain ve Stress Ölçümü

Firmamız yüksek örnekleme frekansı olan veri toplama sistemlerine sahiptir. Bu bağlamda strain ve stress ölçümü konusunda eğitimli ve deneyimli kadrosuyla, yüksek hassasiyetli ölçüm hizmeti vermektedir.

 
 
 

 

             Biyomekanik Uygulamalar için 

                           Test ve Ölçüm

Deneysel biyomekanik uygulamalannda da strain gage yoğun olarak kullanılmaktadır. Firmamızın Strain Gage konsunda verdiği hizmet alanlarından biri de biyomekanik yapılardaki uygulamalardır.

                                  Yol Verisi Toplama

Ekibimiz ve cihazlarımız ile araç üzerinden yol verisi toplama hizmeti vermekteyiz. Hizmetin detayları için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

                              Pedal Kuvvet Ölçümü

Firmamız otomotiv Ar-Ge alanındaki firmalara yol verisi toplama, çeşitli ölçüm ve analizlerin yanı sıra pedal kuvvet ölçümü hizmeti de sunmaktayız.

 

                         Titreşim Test ve Ölçümü

İhtiyaç duyduğunuz titreşim test ve ölçüm hizmetini sahip olduğumuz shaker, ekipman ve donanımımız ile sunabilmekteyiz.

               Çekiç ve Sarsıcı Testi

Çeşitli yapıların dinamik yükler altındaki davranışlarını çekiç testi ve sarsıcı testi yöntemleri ile belirleyebilmekteyiz.

                  Order Tracking

   Dönel makinaların, açısal hıza bağlı davranışlarını gelişmiş yazılımımız ve donanımız sayesinde test edip ölçebilmekteyiz.

                    Akustik Ölçüm

   Firmamız, çeşitli akustik ölçüm ihtiyaçlarınız için yeterli donanıma ve yetkinliğe sahiptir.